c-band

Showing all 6 results
2 Watt KU band BUC
10 Watt C band BUC
2 Watt KU band BUC
5 Watt C band BUC
2 Watt KU band BUC
2 Watt C band BUC
Mount - Non Penetrating - 1.2M
Mount – Non Penetrating – 2.4M
Mount - Non Penetrating - 1.2M
Mount – Non Penetrating – 1.2M
C-band
C-band